In het G.R.A.M.-project werken Syntra West, Scalda en UNIZO aan een innovatief opleidingsconcept voor studenten techniek en IT.  

De projectpartners verzamelen beroepsauthentieke opdrachten uit de regionale bedrijfswereld aan beide zijden van de grens, om die vervolgens, met een leercoach op de zijlijn, te laten uitwerken door studenten.   

Op die manier vinden bedrijven een oplossing voor actuele uitdagingen. Én zo bouwen studenten nieuwe competenties op die in het 21-ste eeuwse werkveld nodig zijn. De nieuw verworven skills worden gevalideerd in een competentiepaspoort.  

De intense proeftuin mondt uit in een haalbaarheidsstudie, die als basis moet dienen voor de verdere upscaling van internationaal grensregioleren.  

 
Syntra-West
Scalda
Unizo
Interreg